ỨNG DỤNG KEO VINAVIL

  • TIN TỨC
  • 01-02-2018

CÁC ỨNG DỤNG KEO VINAVIL

Do tính chất kết dính đặc biệt nên sản phẩm ứng dụng keo VINAVIL được sử dụng làm chất kết dính trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Hầu như tất cả các sản phẩm của các ứng dụng keo VINAVIL đều là các chất phân tán dựa trên nước hoặc chất rắn không có dung môi, đảm bảo phát thải rất thấp các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC).

CHẤT PHÂN TÁN CHO SƠN: Vinyl acetate homopolymers, vinyl versatate copolymers, vinyl acetate - ethylene copolymers, acrylic copolymers.

CHẤT PHÂN TÁN CHO KEO: Vinyl acetate homopolymers, vinyl acetate - ethylene copolymers for paper, cardboard and wood.

CHẤT PHÂN TÁN CHO NGÀNH DỆT: Các homopolyme, copolyme và copolyme ethylene có thể tự phân hủy được.

POLYMER CHO THỰC PHẨM: ứng dụng keo vinavil vào số lượng lớn và vảy nhựa vinyl axetat homopolyme và vinylmaleate copolyme cho ngành công nghiệp pho mát và ngành công nghiệp cơ sở kẹo cao su.

CHẤT TÁI PHÂN TÁN CHO NGÀNH BỘT XÂY DỰNG: Vinyl axetat homo và copolyme cho ngành công nghiệp xây dựng.

ỨNG DỤNG KEO VINAVIL VÀO HẠT NHỰA POLYMER: Các hạt nhựa vinyl axetat và homopolyme cho chất kết dính, chất kết dính đùn và vật liệu hỗn hợp.

Next

Nghiên cứu và phát triển

...