Thương hiệu VINAVIL

  • TIN TỨC
  • 01-03-2018

 

MỘT SỐ CÁC SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU

 

VINAVIL®

Phân tán vinyl axetat cho sơn, chất kết dính và hàng dệt.

Bột dễ phân huỷ cho ngành xây dựng.

VINAVIL EVA®

Vinyl acetate / ethylene dispersions cho sơn, chất kết dính và hàng dệt.

RAVEMUL®

Phân tán vinyl axetat cho sơn, chất kết dính và hàng dệt.

RAVIFLEX®

Homopolyme cho ngành công nghiệp thực phẩm.

CRILAT®

Acrylic copolyme cho ngành công nghiệp sơn, dệt và keo dính.

VINAFLEX®

Homopolyme và copolyme cho ngành công nghiệp vật liệu composite.

Prev

ỨNG DỤNG KEO VINAVIL

...