Nguyên tắc làm việc

 • TIN TỨC
 • 27-02-2018

Keo VINAVIL cam kết duy trì tăng trưởng và tuân thủ các nguyên tắc làm việc sau:

 • Để phát triển quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng, đặt trọng tâm vào chất lượng.
 • Để làm việc cho sự hài lòng của cả khách hàng và nhà cung cấp thông qua các hệ thống truyền thông rõ ràng và trực tiếp.
 • Để khuyến khích phát triển nhân viên tiếp tục phát triển sáng tạo, cam kết và thành tích, đồng thời phân cấp trách nhiệm ở mọi cấp độ của tổ chức.
 • Tôn trọng môi trường, theo đuổi mô hình phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm ngặt các luật môi trường ở Việt Nam nói riêng và mỗi quốc gia nói chung.
 • Đảm bảo mức lợi nhuận, đảm bảo sự tăng trưởng liên tục, sự hài lòng của các nhân viên và khách hàng.

Keo VINAVIL  dành sự chú ý đặc biệt trong nguyên tắc làm việc của mình:

 • Nhân viên, đó là một trong những tài sản cơ bản của công ty.
 • Môi trường
 • Khách hàng, những người là lý do của chúng tôi về sự tồn tại
 • Nhận thức về thương hiệu.
Prev

ỨNG DỤNG KEO VINAVIL

Next

Thương hiệu VINAVIL

...