Nghiên cứu và phát triển

  • TIN TỨC
  • 27-02-2018

Sự nghiên cứu và phát triển của VINAVIL  dựa trên khả năng và kỹ năng đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của khách hàng một cách hiệu quả, phù hợp với luật pháp hiện hành.

VINAVIL đảm bảo sự an toàn của các nhà máy và quy trình cùng với việc bảo vệ môi trường và sức khoẻ của nhân viên.

VINAVIL biết rằng phải có khả năng dựa vào các cấu trúc nghiên cứu có chất lượng, công nghệ cạnh tranh, và tổ chức tiếp thị hiệu quả để cạnh tranh trên thị trường quốc tế nói chung, thị trường Việt Nam nói riêng với các công ty có chất lượng và có giá trị khác.

VINAVIL cam kết làm giàu di sản công nghệ, tăng cường tổ chức tiếp thị, và làm tất cả những gì cần thiết để trở thành một công ty hàng đầu về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

VINAVIL ra đời mục đích không chỉ trong việc phân tích các xu hướng thị trường và dự đoán nhu cầu trong tương lai, mà còn trong các hệ thống sản xuất, dịch vụ khách hàng, nghiên cứu và phát triển dự án.

Hệ thống chất lượng VINAVIL đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn UNI EN ISO 9001 cho nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật vinyl acetate, ethylene, nhựa acrylic, nhựa styrene-acrylic, rắn hoặc trong nhũ tương và dung dịch.

Viện xác nhận chất lượng, CERTIQUALITY, thành viên của tổ chức EQNET của Châu Âu, đã công nhận sự công nhận có thẩm quyền của mình vào VINAVIL vào ngày 15 tháng 12 năm 1995 cho các hoạt động được thực hiện tại trụ sở chính của Milan và các nhà máy Villadossola (Verbania) và Ravenna.

Hơn nữa, nhà máy của VINAVIL đã đạt chứng nhận về môi trường theo UNI EN ISO 14001: Nhà máy Ravenna vào tháng 2 năm 2004, nhà máy Villadossola tháng 12 năm 2007 và trụ sở chính của Milan vào tháng 10 năm 2012.

Tháng 9 năm 2010, Vinavil đã nhận được chứng chỉ Hệ thống Hệ thống Y tế, An toàn và Đánh giá Sự nghiệp của mình theo tiêu chuẩn BS OHSAS 18001 cho cả nhà máy Ravenna và Villadossola và trụ sở tại Milan.

Prev

ỨNG DỤNG KEO VINAVIL

Next

Thương hiệu VINAVIL

...