ỨNG DỤNG KEO VINAVIL

01-02-2018
Do tính chất kết dính đặc biệt nên sản phẩm ứng dụng keo VINAVIL được sử dụng làm chất kết dính trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Hầu như tất cả các sản phẩm của các ứng dụng keo VINAVIL đều là các chất phân tán dựa trên nước hoặc chất rắn không có dung môi, đảm bảo phát thải rất thấp các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC).

Nghiên cứu và phát triển

27-02-2018
Sự nghiên cứu và phát triển của VINAVIL dựa trên khả năng và kỹ năng đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của khách hàng một cách hiệu quả, phù hợp với luật pháp hiện hành. VINAVIL đảm bảo sự an toàn của các nhà máy và quy trình cùng với việc bảo vệ môi trường và sức khoẻ của nhân viên.

Thương hiệu VINAVIL

01-03-2018
Một số các sản phẩm thương hiệu VINAVIL được phân phối trên thế giới.

Nguyên tắc làm việc

27-02-2018
Keo VINAVIL cam kết duy trì tăng trưởng, tuân thủ các nguyên tắc làm việc và những sự chú ý đặc biệt.
...