Keo VINAVIL
Keo VINAVIL
VINAVIL
Keo dán gỗ Vinavil
Shop now
VINAVIL NPC 1KG
VINAVIL NPC 1KG
VINAVIL
Keo dán gỗ Vinavil
Buy now
Nhà máy Vinavil
Nhà máy Vinavil
VINAVIL
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VINAVIL
Shop now

Sản phẩm mới

 

SẢN PHẨM MỚI KEO DÁN GỖ VINAVIL 2252M

 • Chống nước vượt trội D3 theo tiêu chuẩn EN 204
 • Độ kết dính, liên kết cao và khả năng chịu uốn , tỉ lệ chống nứt, chống đứt rời cao.
 • Khả năng kết dính tốt trong môi trường nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn EN 14257 (WATT 91) -  (WATT 91 : kiểm tra xác định khả năng chịu nhiệt)
 • Chống biến dạng, chảy rão, trượt theo tiêu chuẩn EN 14257
 • Thời gian đông kết tốt .
 • Kiểm tra đánh giá tính năng mẫu :

  1. Tính kết dính : hai mặt theo tỉ lệ gần 150 g/m2
  2. Điều kiện chịu nén : 0.5÷1.0 N/mm2
  3. Thời gian chịu nén : 1-2 giờ 

 

Đơn vị

Giá trị

Phương pháp

1.Chỉ số kĩ thuật:

Hàm lượng rắn

%

52 ± 1

MVPF 01

Độ nhớt

mPa.s

15.000 ± 3.000

UNIEN ISO 2555

pH

 

3.00 ± 0,2

ISO 976

2.Giá trị điển hình:

Nhiệt độ định hình

0C

+ 3

UNI 8490 – 14

Đông đặc tại 230C

Kg/dm3

1,1

MVPF 18

Kích thước hạt trung bình

µm

0,4 ÷ 3,0

MVANS 20

Ổn định sức đông lạnh

Chu kỳ

≥ 5

UNI8490 - 13

 

...